Bath Loofahs

Combo Pack Loofah

Code : L-001

MRP : 99.00

Petite Body Loofah

Code : L-002

MRP : 80.00

Heart Loofah

Code : L-003

MRP : 110.00

Round Body Loofah

Code : L-004

MRP : 110.00

Oval Body Loofah

Code : L-005

MRP : 115.00

Square Body Loofah

Code : L-006

MRP : 120.00

Bath Sponges

Code : L-010

MRP : 110.00

Bath Sponges

Code : L-011

MRP : 145.00

Animal Bath Sponge

Code : L-012

MRP : 180.00

Body Sponges

Code : L-013

MRP : 155.00

Bath Sponges Small

Code : L-018

MRP : 125.00

Bath Sponges Large

Code : L-019

MRP : 240.00

Bath Sponge Small

Code : L-020

MRP : 225.00

Bath Sponges

Code : L-021

MRP : 55.00

Combo Pack Sponges (Golden & White)

Code : L-024

MRP : 80.00

Handle Body Sponges

Code : L-025

MRP : 180.00