Loofahs

Bath Loofahs

Combo Pack Loofah
Code : L-001
MRP : 99.00

Petite Body Loofah
Code : L-002
MRP : 80.00

Heart Loofah
Code : L-003
MRP : 110.00

Round Body Loofah
Code :L-004
MRP : 110.00

Oval Body Loofah
Code : L-005
MRP : 115.00

Square Body Loofah
Code : L-006
MRP : 120.00

Bath Sponges
Code : L-010
MRP : 110.00

Bath Sponges
Code :L-011
MRP : 145.00

Animal Bath Sponge
Code : L-012
MRP : 180.00

Body Sponges
Code : L-013
MRP : 155.00

Bath Sponges Small
Code : L-018
MRP : 125.00

Bath Sponges Large
Code :L-019
MRP : 240.00

Body Sponges
Code : L-021
MRP : 55.00

Combo Pack Sponges (Golden & White)
Code : L-024
MRP : 80.00

Handle Body Sponges
Code :L-025
MRP : 180.00

Butterfly Loofahs
Code : L-031
MRP : 99.00

Doll Loofahs
Code : L-032
MRP : 99.00

Apple Loofahs
Code : L-033
MRP : 99.00

Fish Loofahs
Code : L-034
MRP : 99.00

Duck Loofahs
Code : L-035
MRP : 99.00